Едноканален газ детектор Altair

Към E-Shop  

ALTAIR е здрав едноканален детектор с опции за сензори за H2S, CO или O2. Той осигурява време за използване две години или 1080 алармени минути с гаранция без поддръжка. Този инструмент няма да се деактивира след две години работа, ще продължи да работи толкова дълго, колкото капацитета на батерията позволява.

Не е необходимо калибриране, подмяна на сензор или батерия.

Със солиден дизайн ALTAIR може да бъде носен навсякъде сигурно дори и при грубо използване.
 

Описание

  • Здрав дизайн, удобен за хващане
  • Голям дисплей, на който отчетливо се изписва отчетеното
  • Изключително видим LED екран
  • Уреда вибрационна аларма, както и силна звукова аларма от 95 dB
  • Проста проверка с отметка за 24 часа


 

Пазари: Химическа промишленост, Строителство, Спешни случаи, Ииндустриални приложения, HVAC(отопление вентилация и климатизация), Минно дело, Нефтохимическа индустрия, Комунални услуги, ВиК
Приложения: Откриване на токсични вещества, Откриване на кислород